கர்ப்ப காலத்தில் குருதியமுக்கம் அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள் | www.VijayTamil.Net

கர்ப்ப காலத்தில் குருதியமுக்கம் அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள்

Loading...

கர்ப்­ப­மா­கிய பெண் ஒருவர் 40 வார காலத்­திற்கு கர்ப்­பத்தை தொடர்ந்தும் ஒரு சிசுவைப் பெற்­றெ­டுப்­பது வழமை. இக்­கா­லப்­ப­கு­தியில் அப் பெண் எதிர்­கொள்ளும் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு முகங்­கொ­டுக்கும் சிக்­ கல்­களும் பல. இவற்றால் தாய்க்கும் சிசு­வுக் கும் பல இன்­னல்கள் ஏற்­ப­டு­வது வழக்கம். இவ்­வா­றான ஒரு பிரச்­சி­னை­யா­கவே கர்ப்­ப­கா­லத்­தி­லேற்­படும் உயர்­கு­ரு­தி­ய­முக்­கமும் காணப்­ப­டு­கின்­றது.

இவ்­வ­கை­யான உயர்­கு­ரு­தி­ய­முக்கம் கர்ப்­ப­கா­லத்­தி­லேற்­படும் போது தாய்க்கும் சிசு­வுக்கும் எவ்­வ­கை­யான சிக்­கல்கள் பாதிப்­புகள் ஏற்­படும் என்­ப­தனை நீங்கள் அறிந்­தி­ருப்­பது அவ­சியம். அப்­போ­துதான் இதற்கு சிகிச்­சை­ய­ளிக்கும் போது மக்­க­ளதும், பெண்­க­ளதும் ஒத்­து­ழைப்பை முற்­றாகப் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். ஆகையால் இந்தக் கர்ப்­ப­கால உயர் குரு­தி­ய­முக்­கம் பற்­றிய விப­ரங்­களை ஆராய்­வது பொருத்­த­மா­னது.

pregnent
கர்ப்­ப­கா­லத்தில் ஏற்­படும் உயர்­கு­ரு­தி­ய­முக்கம்

பெண் ஒரு­வ­ருக்கு குரு­தி­ய­முக்கம் சாதா­ரண அளவில் இருந்து கர்ப்­பந்­த­ரித்து 5 மாதங்கள் முடி­வ­டைந்த பின்னர் அதிகரிக் ­கு­மாயின் அது உயர்­கு­ரு­தி­ய­முக்கம் என
வரை­ய­றுப்போம். குரு­தி­ய­முக்கம் 140 / 90 MM Hgக்கு மேல் செல்லும் போது அதி­க­ரித்த குரு­தி­ய­முக்கம் என வரை­ய­றுப்போம். இந்த அதி­க­ரித்த குரு­தி­ய­முக்கம் பிர­ச­வத்தின் பின்னர் குறை­வ­டைந்து சாதா­ரண நிலைக்குத் திரும்பும்.

கர்ப்­ப­கா­லத்தில் ஏற்­படும் உயர் குரு­தி­ய­முக்­கத்தை அறிதல்

கர்ப்­ப­காலப் பரா­ம­ரிப்­புகள் ஒழுங்­காக ஆரம்ப காலத்தில் மாதம் ஒரு முறையும், பிந்­திய காலத்தில் இரு வாரங்­க­ளுக்கு ஒரு முறையும் மேற்­கொள்­ளப்­படும். இதன் போது வைத்­தியர் உங்­க­ளது குரு­தி­ய­முக்­கத்தை (Blood Pressure) அளப்பார். அத்­து டன் சிறு­நீர்ப்­ப­ரி­சோ­த­னையில் புரதம் உள்­ள­தன்மை அறி­யப்­படும். இவ்­வாறு ஒழுங்­காக குரு­தி­ய­முக்­கத்­தையும் சிறு­நீ­ரையும் பரி­சோ­திக்கும் போது இதற்­கான ஆதா­ரங்­களைக் கண்­ட­றிய முடியும்.

கர்ப்­ப­கா­லத்தில் உயர்­கு­ரு­தி­ய­முக்கம் ஏற்­படும் போது ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய பாதிப்­புகள்:

கர்ப்­ப­கா­லத்­தி­லேற்­படும் குரு­தி­ய­முக்க அதி­க­ரிப்பால் தாய்க்கும் சிசு­வுக்கும் பாதிப்­புக்கள் ஏற்­படும்.

தாய்க்கும் ஏற்­படும் பாதிப்­பு­க­ளா­வன:

தலை­வலி, வாந்தி, கண்­பார்வை கலங்கல், குரு­தி­ய­முக்க அதி­க­ரிப்­புடன் சிலரில் சிறு ­நீருடன் புர­தமும் வெளி­யே­றத்­தொ­டங்­குதல் (இந்­நிலை சற்றுத் தீவி­ர­மான நிலை­ய­மாக கரு­தப்­படும் Pre – eclampsia) வலிப்பு ஆகி­ய­ன­வாகும்.

சிசு­வுக்கும் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய பாதிப்­பு­க­ளா­வன:

சிசு வளர்ச்சி குறைதல், சிசுவின் துடிப்புக் குறை­வ­டைதல் சிசுவின் எடை ­கு­றைதல், சிசு­வுடன் வளரும் நச்­சுக்­கு­டலில் குருதிப் பெருக்கு ஏற்­படல் (Placental Abruption) மற்றும் சிறு­ம­ர­ணங்கள் ஆகும்.

கர்ப்­ப­கா­லத்தில் உயர்­கு­ரு­தி­ய­முக்கம்ஏற்­ப­டு­வ­தற்­கான காரணம்

கர்ப்­பிணி ஒரு­வரி நச்­சுக்­குடல் (Placental) சுரக்கும் பதார்த்­தங்கள் பெண்ணின் குரு­தியில் கலக்கும்போது அவை குருதிக்­கு­ழாய்­களை சுருங்கச்செய்யும் போது இந்­ நிலை ஏற்­படும் என­வே தான் பிர­ச­வத்தின் பின் நச்­சுக்­கு­டலும் வெளி­யே­று­வதால் குரு­தி­ய­முக்கம் சாதா­ரண அள­வுக்குத் திரும்­பு­கி­றது.

இந்­நிலை கூடு­த­லாக ஏற்­படும் பெண்­களின் வகைகள்

35 வய­துக்கு மேல் கர்ப்­பந்­த­ரித்­த­வர்கள், பரம்­ப­ரையில் இவ்­வா­றான பிரச்­சினை ஏற்­பட்­ட­வர்கள் அதா­வது நெருங்­கிய இரத்த உற­வி­னர்­களில் இவ்­வா­றன குரு­தி­ய­முக்க அதி­க­ரிப்பு ஏற்­பட்­ட­வர்கள்.
உடற்­ப­ருமன் அதி­க­மாக உள்ள பெண்கள்.

கடந்த கர்ப்­ப­கா­லத்தில் இவ்­வா­றான பிரச்­சினை எற்­பட்ட பெண்கள்.முதல் தடவை கர்ப்­பந்­த­ரிக்கும் பெண்­களில் குரு­தி­ய­முக்கம் அதி­க­ரிப்­ப­தற்­கான வாய்ப்­புகள் கூடு­த­லாக உள்­ளன.
கர்ப்­பந்­த­ரிக்கும் போது சிறு­நீ­ரக நோயு­டைய­வர்கள்.கர்ப்­பந்­த­ரிக்­கும் ­போது நீரி­ழிவு நோயு­டை­ய­வர்கள். மேற்­கு­றிப்­பிட்ட பெண்­களில் கர்ப்­ப­கா லக் குரு­தி­ய­முக்க அதி­க­ரிப்பு நிலை ஏற்­ப­டு­கின்­றது. கர்ப்­ப­

கா­லத்தில் குரு­தி­ய­முக்கம் அதி­க­ரிப்­ப­தனை கவ­னிக்­காது விடும் போது தாயில் ஏற்­படும் விளை­வுகள்:

சிறு­நீ­ரக செயற்­பாடு குறைதல், சிறுநீர் வெளி­யேற்றம் குறைதல், மூளையில் குரு­திக்­க­சிவு, பாரி­ச­வாதம், ஈரலில் ஏற்­படும் குருதிக் கசிவு, ஈரல் தொழிற்­பா­டுகள் பாதிப்­ப­டைந்து கண்கள் மஞ்சள் ஆகுதல், கால்கள் முகம் கைகள் வீங்­குதல், குருதி உறையாத் தன்­மைக்கு மாறுதல், நுரை­யீ­ரலில் நீர் தேங்­குதல் என பல வழி­களில் சிக்­கல்கள் ஏற்­பட்டு. இறு­தியில் தொடர்ச்­சி­யான வலிப்­புகள் மயக்கம் ஏற்­பட்டு மர­ணங்கள் கூட ஏற்­படும் நிலைகள் கூட உள்­ளன.

கர்ப்­ப­கால உயர்­கு­ரு­தி­ய­முக்­கத்­திற்கு மேற்­கொள்ளும் சிகிச்சை

கர்ப்பக் கால குரு­தி­ய­முக்க அதி­க­ரிப்பு எந்­த­ளவு தீவி­ர­மாக உள்­ளது என்­ப­தனைப் பொறுத்து சிகிச்சை தீர்­மா­னிக்­கப்­படும். அதா­வது குரு­தி­ய­முக்க உயர்வை கண்­ட­றிந்தால் நாம் மேற்­கொண்டு இதனை ஒழுங்­காகக் பார்க்க வேண்டும்.

அத்­துடன் சிறுநீர் இரத்­தப்­ப­ரி­சோ­தனை என்­பன மேற்­கொள்­வதன் மூலம் இந்த நோயின் தாக்­கத்­தையும் உக்­கி­ரத்­தையும் அறிய முடியும். அத்­துடன் ஸ்கான் பரி­சோ­தனை மேற்­கொண்டு சிசுவில் வளர்ச்சி தொடர்­பாக அறிய வேண்டும். அத்­துடன் தேவை ஏற்­படின் பாதிக்­கப்­பட்ட பெண்ணை மருத்­து­வ­ம­னையில் அனு­ம­தித்து மருத்­துவ கண்­கா­ணிப்பில் ஓய்­வாக இருக்க ஆலோ­சனை வழங்­கப்­படும்.

அத்­துடன் குரு­தி­ய­முக்­கத்தை கட்­டுப்­ப­டுத்த மாத்­தி­ரை­க­ளையும் வழங்க வேண்டும். குறை­மா­த­மாக இருப்பின் சிசுவின் சுவாச தொகு­தியில் வளர்ச்­சியைத் துரி­தப்­ப­டுத்தும் ஊசிகள் வழங்­கப்­படும்.
இவ்­வாறு சில­வா­ரங்கள் சிகிச்சை வழங்­கப்­பட்­டாலும் பிர­ச­வத்­திற்கு சற்று முற்­கூட்­டியே மேற்­கொள்ளும் போதே இதற்­கான தீர்வு கிடைக்­கின்­றது. அதா­வது இறுதி நேரம் வரை காத்­தி­ருக்­காமல் நாம் பிர­ச­வத்தை மேற்­கொள்வோம்.

இது சாதா­ரண சுகப்­பி­ர­ச­வ­மா­கவோ அல்­லது சிசேரியன் பிரசவமாகவோ மேற்கொள் ளப்படும். பிரசவத்தின் பின் குருதிய முக்கம் குறைவ டைந்து வழமைக்குத்திரும்புகின் றது.
உயர் குருதியமுக்கம் ஏற்படும் போது

தென்படும் நோய் அறிகுறிகள்

உயர் குரு­தி­ய­முக்கம் கர்ப்­ப­கா­லத்தில் உள்ள போது சில­வே­ளை­களில் நோய் அறி­கு­றிகள் இருப்­ப­தில்லை. ஆனால் தலை­வலி, வாந்தி, கை கால்கள் கூடு­த­லாக வீங்­குதல், கண்­பார்­வையில் ஏற்­படும் மாற்­றங்கள், சிறுநீர் குறை­வாக வெளி­யே­றுதல் போன்­றன இருக்­கலாம். இவை காணப்­படின் கூடிய கவனம் எடுக்க வேண்டும்.எனவே கர்ப்­ப­கா­லத்தில் ஏற்­படும் குரு­தி­ய­முக்க அதி­க­ரிப்பை கவ­னத்­தி­லெ­டுத்து சரி­யான விதத்தில் கையாளும் போது இதன் தாக்கங்களிலிருந்து விடுபடலாம்.

761
-
Rates : 0
Loading...
Copyrights Infringment Notification http://vijaytamil.net/ does not upload any videos/media files to any online video hosting service provider or to any video/media file sharing site. We merely link to content that is freely available on the public internet domain. These link can also be easily found through a internet search. The owner or the webmaster of this site cannot take any responsibility/liability for the content appearing on this site as we have no connection whatsoever with the original uploaders. If you are the copyright owner of a content, you should first notify the video hosting service provider (youtube, Dailymotion, yahoo video and so on) and ask them to remove the content. Additionally you can also request us to remove the content using the following information. Please not that it may take up to 1 week for us to verify the claims and remove any content. It would be easier on your part to directly contact the video hosting service as they have the mean to easily verify your claim. Filling out the following form will provide us with information to verify your claims and remove any copyrighted content. We respect all copyrights owners and remove their copyrighted works. இந்த தளத்தில் உறுப்பினர்களால் பதியப்படும் அனைத்துப் பதிவுகளுக்கும் விஜய்தமிழ்.NeT எந்த விதத்திலும் பொறுப்பு ஆகாது..உங்களின் பதிவுகள் தான் என்று ஆதாரத்துடன் கூறினால் நீக்க படும் [contact_form]