உங்களுக்கு பிடித்தவரின் பெயர் என்ன?… வாங்க அவங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்!… | www.VijayTamil.Net

உங்களுக்கு பிடித்தவரின் பெயர் என்ன?… வாங்க அவங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்!…

Loading...

ஒருவர் பெயரின் ஆங்கில எழுத்தை வைத்து அவரின் குண நலங்களை தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் பலன்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

vtr

பெயரில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆங்கில எழுத்திற்கான அர்த்தம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்திற்கான விளக்கங்களை இணைத்தால் அவர்களை பற்றி நீங்களே தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

உதாரணம்: RAMYA

R = You are a social butterfly.
A = You can be very quiet when you have something on your mind.
M = Success comes easily to you.
Y = You cause a lot of trouble.
A = You can be very quiet when you have something on your mind.

கீழே எழுத்துகளுக்கான விபரம் கொடுக்கபட்டு உள்ளது .

A = You can be very quiet when you have something on your mind.
B = You are always cautious when it comes to meeting newpeople.
C = You definitely have a partier side in you, don’t be shy to show it.
D = You have trouble trusting people.
E = You are a very exciting person.
F = Everyone loves you.
G = You have excellent ways of viewing people.
H = You are not judgmental.
I = You are always smiling and making others smile.
J =Jealously.
K = You like to try new things.
L = Love is something you deeply believe in.
M = Success comes easily to you.
N = You like to work, but you always want a break.
O = You are very open-minded.
P = You are very friendly and understanding.
Q = You are a hypocrite.
R = You are a social butterfly.
S = You are very broad-minded.
T = You have an attitude, a big one.
U = You feel like you have to equal up to people’s standards.
V = You have a very good physique and looks.
W = You like your privacy.
X =You never let people tell you what to do.
Y = You cause a lot of trouble.
Z = You’re always fighting with someone.

529
-
Rates : 0
Loading...
Copyrights Infringment Notification http://vijaytamil.net/ does not upload any videos/media files to any online video hosting service provider or to any video/media file sharing site. We merely link to content that is freely available on the public internet domain. These link can also be easily found through a internet search. The owner or the webmaster of this site cannot take any responsibility/liability for the content appearing on this site as we have no connection whatsoever with the original uploaders. If you are the copyright owner of a content, you should first notify the video hosting service provider (youtube, Dailymotion, yahoo video and so on) and ask them to remove the content. Additionally you can also request us to remove the content using the following information. Please not that it may take up to 1 week for us to verify the claims and remove any content. It would be easier on your part to directly contact the video hosting service as they have the mean to easily verify your claim. Filling out the following form will provide us with information to verify your claims and remove any copyrighted content. We respect all copyrights owners and remove their copyrighted works. இந்த தளத்தில் உறுப்பினர்களால் பதியப்படும் அனைத்துப் பதிவுகளுக்கும் விஜய்தமிழ்.NeT எந்த விதத்திலும் பொறுப்பு ஆகாது..உங்களின் பதிவுகள் தான் என்று ஆதாரத்துடன் கூறினால் நீக்க படும் [contact_form]