கொம்புகளை உடைய புதிய டைனோசர் | www.VijayTamil.Net

கொம்புகளை உடைய புதிய டைனோசர்

Loading...

அண்மையில் கழுத்தின் பின்பக்கமாக நீட்டப்பட்ட, இரு கொம்புடைய, புது வகை டைனோசர் ஒன்று இருந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Judith என அழைக்கப்படும் இவ் வகை டைனோசர், படிமங்கள் இனங்கானப்பட்டுள்ள Montana பிரதேசத்தின் Judith River அருகே இனங்கானப்பட்டுள்ளது.

kom

Spiclypeus Shipporum எனும் இவ் வகை மற்றைய வகை டைனோசர்களிலும் வேறுபட்டது. அவைகளில் கண்களுக்கு மேலாக கொம்புகள் மண்டையிலிருந்கு பக்கப்பாடாக, தனித்துவமான ஒழுங்கமைப்புக்களுடன் நீட்டப்பட்டிருக்கும்.

சிலவற்றில் கொம்புகள் முன் பக்கமாக வளைந்திருக்கம். இப்பொழுது இனங்கானப்பட்ட டைனோசர் ஆனது கிட்டத்தட்ட 85 – 66 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் வட அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த கொம்புடைய டைனோசர் வகுப்பிலிருந்து வேறுபட்டது, புதுமையானது என கனடிய இயற்கை அருங்காட்சியக பணியாளர் Jordan Mallon கூறுகிறார்.

Judith பல வேதனைகளுடன் வசித்திருந்தது. அதனது மேல் கை என்பில் கீல்வாதம் மற்றும் என்பு வலி அவதானிக்கப்பட்டிருந்தது.

அதன் என்பிலுள்ள வளர்ச்சி வளையங்கள் அது தனது முதிர்ச்சி வரை வாழ்ந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளது.

அத்துடன் கிட்டத்தட்ட 10 வருட வயதில் அது இறந்திருக்கலாம் எனவும் நம்பப்படுகிறது.

தொல்பொருள் வேட்டைக்காக சென்றிருந்த ஓய்வு பெற்ற அணு இயற்பியலாளர் Shipp என்பவராலேயே இவ்வினம் இனங்காணப்பட்டது. இது தற்போது கனடிய அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

244
-
Rates : 0
Loading...
Copyrights Infringment Notification http://vijaytamil.net/ does not upload any videos/media files to any online video hosting service provider or to any video/media file sharing site. We merely link to content that is freely available on the public internet domain. These link can also be easily found through a internet search. The owner or the webmaster of this site cannot take any responsibility/liability for the content appearing on this site as we have no connection whatsoever with the original uploaders. If you are the copyright owner of a content, you should first notify the video hosting service provider (youtube, Dailymotion, yahoo video and so on) and ask them to remove the content. Additionally you can also request us to remove the content using the following information. Please not that it may take up to 1 week for us to verify the claims and remove any content. It would be easier on your part to directly contact the video hosting service as they have the mean to easily verify your claim. Filling out the following form will provide us with information to verify your claims and remove any copyrighted content. We respect all copyrights owners and remove their copyrighted works. இந்த தளத்தில் உறுப்பினர்களால் பதியப்படும் அனைத்துப் பதிவுகளுக்கும் விஜய்தமிழ்.NeT எந்த விதத்திலும் பொறுப்பு ஆகாது..உங்களின் பதிவுகள் தான் என்று ஆதாரத்துடன் கூறினால் நீக்க படும் [contact_form]