காலநிலை மாற்றத்தினால் அழிந்து போன முதல் எலி இனம் | www.VijayTamil.Net

காலநிலை மாற்றத்தினால் அழிந்து போன முதல் எலி இனம்

Loading...

அவுஸ்திரேலியாவின் உள்நாட்டு இனமான Bramble Cay melomys அழிவடைந்த இனமாக அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

ra

Queensland பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்களும், Queensland அரசும் கடந்த 2014 இல் மேற்கொண்ட ஆய்விலிருந்து குறித்தவகை எலியினம் அவற்றுக்குரிய வாழிடத்திலிருந்து இல்லாமல் போயுள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.

உரோமம் கொண்ட குறித்த எலியினம் Torres Strait பகுதியில் 340 மீட்டர் நீளம், 150 மீட்டர் அகலமான மிகச்சிறிய பரப்பிலேயே வாழ்ந்து வந்துள்ளது.

900 சிறிய விலங்குப் பொறிகள், 60 இரவ நேர கேமரா பொறிகள் மற்றும் பகல் இருமணி நேர தேடல்களில் மேற்படி எலியின குடித்தொகைக்குரிய எந்தவொரு பதிவுகளும் இல்லாதிருந்தமை அவதானிக்ப்பட்டுள்ளது.

இதிலிருந்து அவ்வினம் அழிவடைந்து போயுள்ளதாக Queensland பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர் Luke Leung தெருவிக்கிறார்.

கடந்த 10 வருடங்களாக அப்பகுதியில் மீன்பிடியில் ஈடுபட்டுவரும் மீனவரொருவரின் தகவலின் படி இறுதியாக 2009 இலேயே Bramble Cay melomys இனத்துக்கான சான்று இருந்ததாக தெரியவருகிறது.

இவ்வினம் அழிந்து போனமைக்கு கடல்மட்ட உயர்வினால் அவற்றின் கீழ்மட்ட வாழிடங்கள் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

கடல்மட்ட உயர்வுக்கு புவி வெப்பநிலை அதிகரிப்பும் மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களே காரணம். இதுவே அவ்வினம் அழிந்து போனமைக்கு மூல காரணம் என Luke Leung கூறுகிறார். இதன்படி அவுஸ்திரேலியா தனக்குரிய இன்னொரு இனத்தையும் இழந்துள்ளது.

355
-
Rates : 0
Loading...
Copyrights Infringment Notification http://vijaytamil.net/ does not upload any videos/media files to any online video hosting service provider or to any video/media file sharing site. We merely link to content that is freely available on the public internet domain. These link can also be easily found through a internet search. The owner or the webmaster of this site cannot take any responsibility/liability for the content appearing on this site as we have no connection whatsoever with the original uploaders. If you are the copyright owner of a content, you should first notify the video hosting service provider (youtube, Dailymotion, yahoo video and so on) and ask them to remove the content. Additionally you can also request us to remove the content using the following information. Please not that it may take up to 1 week for us to verify the claims and remove any content. It would be easier on your part to directly contact the video hosting service as they have the mean to easily verify your claim. Filling out the following form will provide us with information to verify your claims and remove any copyrighted content. We respect all copyrights owners and remove their copyrighted works. இந்த தளத்தில் உறுப்பினர்களால் பதியப்படும் அனைத்துப் பதிவுகளுக்கும் விஜய்தமிழ்.NeT எந்த விதத்திலும் பொறுப்பு ஆகாது..உங்களின் பதிவுகள் தான் என்று ஆதாரத்துடன் கூறினால் நீக்க படும் [contact_form]